Cooperation

Smootilica blog se bavi temama koje su zanimljive ženskoj publici sa primesama opštih tema.
Meni bloga se sastoji od:
*Smootilica beauty – šminka i nega
*Shake that health– zdrava hrana i saveti
*Creative – kreativni tekstovi i lični stav

Blog je nastao 2016. sa željom da se iskažem kroz dizajn i digitalni marketing a najviše da se teži originalnosti što ću se uvek truditi da radim, jer mi nije cilj da pratioci konstantno čitaju ponavljanja. Iako se najviše bavim šminkom, negom i lepotom pisanje za mene je zabavan način izražavanja.

Otvorena sam za saradnju sa drugim blogerima i sponzorima pri čemu zadržavam pravo ličnog utiska i pisanja sopstvenim stilom.
Ukoliko je tekst sponzorisan onda je označen kao takav.
Svako kopiranje sadržaja bez obaveštenja će se smatrati kršenjem autorskih prava.
Autori tekstova su naznačeni su ispod svakog posta.
………………………………..
Smootilica blog covers topics that are of interest to a female audience with a little touch of the general topics.
Meni consists of:
*Smootilica beauty – makeup and skincare
*Shake that health– healthy food and advices
*Creative – creative texts and personal observation

The blog was created in 2016 with the desire to show off the design and digital marketing skills and to pursue originality as we always try to do because it is not a goal for our followers read the same old lines. Although it mainly deals with makeup and beauty care, writing for us is a fun way of expression.

We are open to cooperation with other bloggers and sponsors, whereby we reserve the right to a personal impression and writing style.
If the text is sponsored then it will be marked as such.
Any copying of content without notice will be considered a violation of copyright.
The authors of the texts are indicated below each post.

Contact us via mail: smootile.blog@gmail.com
Instagram: @smootilica
Facebook page: @smootilica
Pinterest: Smootilica

Advertisements