Making slimy mixture with a kid Pravimo sline za igranje

I’m not one of those super mom. Laughing forcefully is possible to a certain point, and times when you have no power to play and it does happen too often. But what strikes me the most is: “Mommy mommy mommy mommy mommy mommy mommy mommy mommy mommy mommy mommy mommy mommy I’m bored.”
Usually I see advice not to meddle in children’s boredom because they have to find a game by themselves. Well, the hell it will. I do not have one week to ignore the child. Especially because my child, if there are self-selection involved, single fun is jumping on the bed and watching my heart jumps while waits of whether she will fall and is broke some bones.
…………………………………………………….
Nisam jedna od onih super mama. Smejanje na silu je moguće do jednog momenta, igranje kada nemam snage je prečesto. Ali ono što me najviše pogađa je: „Mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama dosadno mi je“.

Obično vidim savete da se ne petlja u dečiju dosadu jer moraju sami da nađu sebi igru. E, pa, džabe vam ta priča. Ne želim nedelju dana da ignorišem dete. Pogotovo što moje dete, kad je pred samostalnim izborom, jedinu zabavu nalazi u skakanju po krevetima i gledanju mog štrecanja hoće li da padne i da se izlomi.

Often we run out of ideas, so I have to plan my day ahead with what I find on the Internet that will come handy if she goes, “Mommy mommy mommy mommy mommy “. If you do not like getting little bit dirty, do not read further.
We made 2 types of “blobs”, one is green feels like the kinetic sand and the other pink and slimy.
It is necessary to have some cornstarch. Another thing needed is liquid soap. If you want to make most of it, prepare some glitter and a little bit of food coloring just to have something to scrub after the playtime.
…………………………………………………….
Često mi ponestane ideja pa nam dan isplaniram tako što na internetu nađem igre koje će da priskoče u pomoć ako krene: „Mama mama mama mama“, da ne ponavljam. Ako ne volite malo prljanja, nemojte čitati dalje.
Pravile smo 2 vrste mase, jedna je zelena, nalik kinetickom pesku a druga roza i slinava.
Potrebno je kupiti gustin. U prodavnicama zdrave hrane je oko 15 din za 100 gr. Druga potrebna stvar je tecni sapun. Ako želite da izvučete što više uzmite i šljokice možda i malo boje za hranu čisto da imate šta da ribate posle igre.

postavkaFirst mixture:
Pour a glass of cornstarch into the bowl. Add ¾ cups of liquid soap and mix with a spoon. This is all being made by a child, that’s the whole charm. No mom or dad, just let it mix stuff together and you just manage.
Look at all the powder flying around, just wonderful. Hope you have just finished vacuuming the house.
…………………………………………………….
Prva smesa:
U činiju sipati čašu gustina. Dodavati ¾ čaše tečnog sapuna i mešati kašikom. Ovo sve neka radi dete, u tome je cela čar. Ne mama ili tata, samo neka meša a vi samo upravljajte.
Gledajte kako lepo se rasipa taj gustin, milina. Nadam se da ste pre toga dobro usisali kuću.

rukice-or-2There is a slight complication about the amount of soap that should be added. It is best to add a little bit until blended, you will be able to find that a certain proportion by yourself. More soap will give some kind of slimy mass, less soap would give a kind of kinetic sand. It’s fun under the fingers in any case.
…………………………………………………….
Postoji mala zavrzlama o količini sapuna. Najbolje je da dodajete po malo dok se meša i sami ćete naći taj neki odnos. Više sapuna će dati neku vrstu glindžave mase, manje sapuna će dati neku vrstu kinetičkog peska. Zabavno je pod rukama u svakom slučaju.

zelena-1

Now put some food coloring and some glitter.
…………………………………………………….
Ubacili smo malo gel zelene boje i šljokica.

zelena 2.jpgThe second mixture:
Again add a cup of cornstarch and less than half cup of colored water. Red color gel is added before mixing.
…………………………………………………….
Druga smesa:
Opet čaša gustina i manje od pola čaše obojene vode. Crvena gel boja je dodata pre mešanja.

rukice.jpg
Your kid will need help because it’s quite difficult to stir.
…………………………………………………….
Ovde će detetu trebati pomoć jer je prilično teško mešati.

voda-or

mesanje or.jpg

This mixture is challenging to describe. My child loves to dive her toys in it, but she is like “I’m not touching that no way”. For me, though, this is extremely fun and calming. When you dive your hand and try to catch mixture feels like it’s solid, but when you take out your hand lump of mixture flows down as liquid.
…………………………………………………….
Ovu smesu je izazovno opisati. Moje dete voli da zaranja igračkice pa da ih lovi, ali ne pipa puno. Meni doduše je ovo izuzetno zabavno i smirujuće. Kada zaronite ruku i hvatate masu, oseti se da je čvrsta materija ali kada izvadite ruku grudva se slije nazad kao tečnost.

 

Green mixture minds isn’t really useful the next day and it is drying but pink slime was excellent. There may be a separation of water the next day but you can just mix it with a spoon.
Tell us how your child like it and which of these two is more attractive for playtime.
If you can avoid adding color -that is great but let’s be clear – this is fun for kids and you know who’s the boss.
…………………………………………………….
Zelena smesa ume da se osipa sutradan ali roza slinava je bila odlična. Može doći do izdvajanja vode pa je potrebno samo da se promeša.
Javite nam kako se vašem detetu svidelo i koja od ove dve više je privlačnije za igru.
Ukoliko možete da izbegnete dodavanje boje, to je odlično ali zna se šta je zabavnije za decu i ko je gazda.

Smootillica autorka: Ivana Pozder
Pomoćnik: Maša
Professional photos by: @allexxandar_80

Advertisements

2 thoughts on “Making slimy mixture with a kid Pravimo sline za igranje

  1. Čarapice says:

    Vrlo zanimljivo! Ja bih isprobala odmah, ali imam čistunca koji ni testo ne želi da isproba, kao i ništa drugo što mu prlja ruke.
    Ipak, čuvam ideju za neke nove dane, ko zna, vremena (i deca) se menjaju. 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s